_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สร้างการดี
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สร้างการดี
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะทำงานบริษัทสร้างการดีได้ดำเนินกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ เพิ่มบรรยากาศ สร้างสวนหย่อมหน้าร้านสร้างการดี เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเป็นทีม

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 860 ครั้ง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:43:37:PM